UZSOKI

Kedvezményezett:
Budapest Főváros Önkormányzata
1052 Budapest, Városháza u. 9-11.
www.budapest.huNemzeti Fejlesztési Ügynökség
Infovonal: 06 40 638-638
www.ujszechenyiterv.gov.hu

KMOP-4.3.1/A-2008-0001
Uzsoki utcai Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem


A beruházás kivitelezése 2008 januárjában kezdődött meg. A projekt keretében sor került a régi főépület ("A", "B" és "C" épületszárnyak) teljes körű felújítására. Valamennyi kiemelt gyógyászati helyiség klimatizált lett, a kórtermek önálló vizesblokkot kaptak. Megtörtént a 16. sz. épület átalakítása a gasztroenterológiai ambulancia részére. A felújított szárnyakban került elhelyezésre több szakambulancia és belgyógyászati osztály (kardiológia, nephrológia), a neurológiai, valamint a szülészet-nőgyógyászati osztály. A funkciók teljes körű elhelyezhetősége érdekében új épületrészek építésére is sor került. Az új "F" épületben működik a pathológiai, valamint az izotópdiagnosztikai osztály, az "E" épületben kapott helyet a művese állomás, a "D" épületszárnyban pedig a sürgősségi betegellátó osztály, az orthopéd-traumatológiai műtők, a szülészet-nőgyógyászati osztály műtői és az intenzív részleg kaptak helyet. A projekt keretében a rekonstrukciós munkálatokon kívül nagy értékű orvostechnikai berendezések beszerzésére is sor került.

A fejlesztés során az intézmény a komplex egységes rendszerű manuális ellátórendszerével a sürgősségi és balesetsebészeti centrumának létrehozásával, európai színvonalú feltételrendszerek mellett hosszú távú célját a Szubregionális Egészségügyi Centrum kialakítását éri el, mind a betegek, mind az intézmény és a tulajdonos Budapest Főváros Önkormányzata megelégedettségére.

A Mexikói úti szakterületek központi telephelyre történő centralizálása az akut konzíliumok, diagnosztikai szolgáltatások közvetlen elérhetőségét teremtik meg, továbbá ezáltal az intézet biztosítani tudja az akut ügyeleti ellátásban a teljes körű traumatológiai ellátást, illetve a posztoperatív funkciók hozzáférhetőségét. Emellett az ambuláns ellátás egy helyre koncentrálva tud megvalósulni.

A kormányzat és Budapest Főváros Önkormányzata összefogásának köszönhetően új diagnosztikai eszközök állnak a betegellátás rendelkezésére, és az épület a kor követelményeinek megfelelő új hotelszárnnyal egészült ki. A röntgen osztály modern radiológiai képalkotó eljárásokkal és teljesen új műszerparkkal gazdagodott. Miközben létrejött egy új műtőblokk, lehetővé vált több külső telephely megszűntetése is. Ráadásul az átalakítások eredményeként az alaptevékenység ellátását kiegészítő funkciókat egy tömbben lehetett koncentrálni.

A projekt keretében fejlesztett területek:

  • Intenzív osztály
  • Sürgősségi betegellátó osztály
  • Ortopéd-traumatológiai osztály
  • Szülészeti- nőgyógyászati osztály
  • Neurológiai osztály
  • Belgyógyászati osztályok (kardiológia, nephrológia)
  • Nukleáris Medicina osztály
  • Patológiai osztály
  • Szakambulanciák, kiszolgáló egységek

Az Uzsoki utcai Kórház rekonstrukciójával a főváros egyik legmodernebb regionális egészségügyi intézménye jött létre, amely biztosítani tudja a versenyképes, magas színvonalú gyógyítást a területi ellátásra hozzánk rendelt agglomeráció lakói számára is. A rekonstrukcióban erős hangsúlyt kapott a kardiológia fejlesztése az akut érrekonstrukció modern megteremtésével együtt. A dializáló állomás bővítésével tovább javult a fővárosiak - elsősorban kerületünk - művese ellátása. Létrejött egy sürgősségi betegellátó osztály is. Az egészségügyi központ regionális ellátó szerepéhez igazodik az intézményekben megkezdett invazív sebészeti eljárások (sebészet, ortopédia, urológia, nőgyógyászat stb.) továbbfejlesztése.

A rekonstrukció jelentőségét a kórház szakmai meghatározó szerepe miatt nem lehet eléggé hangsúlyozni, hiszen az intézmény a traumatológiai, sebészeti jellegű szakmák központi ügyeleti rendszerében való részvételén túl az onkológiai ellátásban is nélkülözhetetlen feladatot lát el. Budapest Főváros Önkormányzata a közel 6,5 milliárd forint összköltségű beruházást az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásában, 4,4 milliárd forintnyi támogatással valósította meg.